Преподобной княгине Анне Кашинской

О, преподо́бная и преблаже́нная ма́ти Анно! Смире́нно припа́дающе к ра́це честны́х моще́й твои́х, мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. О, преблаже́нная вели́кая княги́не Анно! Не забу́ди присеща́ти чад твои́х: а́ще бо те́лом и преста́вилася е́си от нас, но и по сме́рти жива́ пребыва́еши, и не отступа́еши от нас ду́хом, сохраня́юще нас от стрел вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны ко Христу́, Бо́гу на́шему: а́ще бо моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима вы́ну ви́дима е́сть, но свята́я душа́ твоя́, со Ангельскими во́инствы у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем, тебе́ мо́лимся, тебе́ ми́ли ся де́ем: моли́ся, преблаже́нная Анно, Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших, е́же испроси́ти нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Небо, мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми преподо́бными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку