Преп. Серафиму Вырицкому чудотворцу

(До конца своих дней старец Серафим не переставал совершать чудеса исцелений. По его молитвам люди исцелялись даже от слепоты и умственных помешательств. Исцелял он, как мы уже отмечали, и бесноватых.)

Молитва

О, богоблаже́нный и премилосе́рдый о́тче наш Серафи́ме! Ве́дуще тя и по сме́рти я́ко жива́го су́ща, с ве́рою припа́даем ти и вопие́м: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но ми́лостивно при́зри на ста́до твое́ духо́вное и упаси́ е, до́брый па́стырю, благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами. Испроси́ нам от Го́спода вре́мя на покая́ние и грехо́вныя жи́зни исправле́ние, ве́си бо вся не́мощи на́ша душе́вныя: не и́мамы дел ве́ры и спасе́ния, не и́мамы ре́вности ко и́стинному богоугожде́нию, плени́хомся умо́м в погуби́тельных страсте́х, растле́хом се́рдца во гну́сных по́хотех. Что у́бо ча́ем, и на что наде́емся, неключи́мии, разори́вше храми́ны душ на́ших? Ей, святы́й о́тче, простри́ моли́твенно ру́це твои́ ко Го́споду и умоли́ Спаси́теля ро́да челове́ческаго косну́тися благода́тию окамене́лых серде́ц на́ших, омы́ти нас слеза́ми покая́ния, возста́вити в ве́ре, укрепи́ти во благоче́стии и вся поле́зная ко спасе́нию дарова́ти. Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Богоро́дице на тя возлага́ем, но бу́ди нам ско́рый помо́щник, уте́шитель в ско́рбех и покрови́тель во обстоя́ниях, да сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́дником бы́ти Ца́рствия Небе́снаго, иде́же вси святи́и непреста́нно сла́вят и воспева́ют Пречестно́е и Великоле́пое Имя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

 

 


Назад к списку