Молитвы перед иконой Божией Матери «Владимирская»

(По преданию восходит к евангелисту Луке - первому иконописцу. Пред ней особенно молятся о сохранении Отечества от иноземного нашествия)

К кому́ возопие́м, Влады́чице? К кому́ прибе́гнем в го́рести на́шей, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач наш и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам гре́шным? Кто па́че Тебе́ в ми́лости? Приклони́ у́хо Твое́ к нам, Влады́чице, Ма́ти Бо́га На́шего, и не пре́зри тре́бующих Твоея́ по́мощи: услы́ши стена́ние на́ше, подкрепи́ нас гре́шных, вразуми́ и научи́, Цари́це Небе́сная, и не отступи́ от нас раб Твои́х, Влады́чице, за ропта́ние на́ше, но бу́ди нам Ма́ти и Засту́пница, и вручи́ нас ми́лостивому покро́ву Сы́на Твоего́: устро́й о нас, ка́ко уго́дно бу́дет святе́й Твое́й во́ли, и приведи́ нас гре́шных к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да пла́чемся о гресе́х на́ших, да возра́дуемся же с Тобо́ю всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!


Назад к списку